سلامتی 

  • آموزشی

    شاخص کیفیت هواچیست و اعداد آن چه معنایی دارند؟

    شاخص کیفیت هوا یا AQI چیست؟ کیفیت هوا، زندگی و تنفس انسان را تحت تأثیر قرار می دهد. همان گونه که وضعیت آب و هوا روزبه روز و حتی ساعت به ساعت تغییر می کند، کیفیت هوا نیز می تواند متغیر باشد. مدیریت پایش ونظارت بر کیفیت هوا در شهرهای بزرگ داده های مربوط به کیفیت هوا را به شاخص کیفیت هواتبدیل می کند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار عموم مردم قرار می دهد. بنابراین شاخص کیفیت هوایک ابزار کلیدی جهت آگاهی از کیفیت هوا، نحوۀ اثر آلودگی…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا