آموزشی

نمودار آب و هوا چیست و چگونه تفسیر می شود؟

اگر اغلب پیش بینی آب و هوا را می بینید ، ممکن است این کلمه را شنیده باشید آب و هوا. این ابزاری است که به طور گسترده در هواشناسی برای نشان دادن دو متغیر پرکاربرد استفاده می شود: بارندگی و دما. کلیوگرام چیزی بیشتر از نمودار نیست که این دو متغیر در آن نمایش داده شده و مقادیر آنها تثبیت شده باشد.در اصطلاحات علمی فراخوانی این نوع نمودار صحیح تر است به عنوان نمودار همه گرما. این بدان دلیل است که “ombro” به معنای باران و دمای حرارتی است. با این حال ، برای جامعه به طور کلی آن را کلیوگرام می نامند. مهمترین متغیرها برای توصیف آب و هوا میزان بارندگی و دما هستند. از این رو ، این نمودارها در هواشناسی بسیار مهم می شوند.

داده های منعکس شده در نمودار در ایستگاه هواشناسی جمع آوری شده است. مقادیر متوسط ​​هر ماه برای آگاهی از روند و قابل توجه بودن داده ها نشان داده می شوند. برای ثبت روند و رفتار یک آب و هوا ، داده ها آنها باید حداقل ۱۵ سال ثبت شوند. در غیر این صورت داده های آب و هوایی نیست ، بلکه داده های هواشناسی است.بارش ها مجموع بارانهایی را که در ماهها تقسیم بر تعداد سال جمع آوری می شود بیان می کنند. به این ترتیب می توانید میانگین بارندگی سالانه یک مکان را بشناسید. از آنجا که همیشه به یک روش یا در دوره های مشابه نمی بارد ، به طور متوسط ​​ساخته می شود. داده هایی وجود دارد که در خدمت ایجاد یک عمومی نیست. این به دلیل سالهایی است که خیلی خشک هستند یا برعکس ، بسیار بارانی هستند. این سالهای غیر معمول باید جداگانه مورد مطالعه قرار گیرند.اگر ظاهر سالهای بسیار بارانی و سایر سالهای خشک چیزی مکرر یا چرخه ای باشد ، در آب و هوای یک منطقه گنجانده می شود. نمایش دما با توجه به میزان بارش کمی متفاوت است. اگر فقط یک منحنی وجود داشته باشد ، میانگین دما برای هر ماه درمان می شود. این به تعداد سال اضافه و تقسیم می شود. اگر سه منحنی وجود داشته باشد ، بالاترین میانگین میانگین حداکثر دما ، میانه میانگین کل و پایین آن میانگین حداقل است.ابزار مورد استفاده

بیشتر نمودارهای آب و هوایی استفاده می کنند شاخص خشکی گاوسن. این شاخص در نظر دارد که زمانی که میانگین دما بیش از دو برابر میانگین بارندگی باشد ، سطح خشکی مشخصی وجود دارد.به این ترتیب ، کلیوگرام از این ساختار برخوردار است:

ابتدا یک محور  ایستاده که ماه های سال در آن تعیین می شود. سپس محور مختصات را در سمت راست و در آن مقیاس دما قرار داده است. سرانجام ، یک محور مختصات دیگر در سمت چپ ، جایی که مقیاس بارش قرار می گیرد و دو برابر دما است.به این ترتیب ، در صورت کمبود خشکی در منحنی بارش در زیر دما ، می توان مستقیماً مشاهده کرد. مقادیر اقلیمی آنها برای دانستن ارزش اندازه گیری باید قابل توجه باشند. یعنی باید داده های دیگری مانند ایستگاه هواشناسی ، تعداد باران های اندازه گیری شده و میانگین دمای سالانه را ارائه دهید.نمودارهای آب و هوایی در انتها به نظر می رسد ممکن است بسته به مقادیر متفاوت باشد. نمونه ترین نمونه ای است که بارندگی را با استفاده از میله ها و دما با یک خط قرمز نشان می دهد. این ساده ترین است. با این حال ، مواردی وجود دارد که پیچیده تر هستند. این مورد به ترتیب نمایانگر بارندگی و دما به ترتیب با خطوط آبی و قرمز است. جزئیاتی مانند سایه زدن و رنگ آمیزی نیز اضافه می شود. برای خشک ترین زمانها زرد رنگ است. نوارهای آبی یا مشکی در فصول بارانی کمتر از ۱۰۰۰ میلی متر قرار می گیرند. از طرف دیگر ، در آبی شدید ماه هایی که بیش از ۱۰۰۰ میلی متر باران می بارد ، رنگی هستند.اطلاعات اضافه شده

در صورت تمایل می توانیم اطلاعات بسیار بیشتری را به نمودارهای اقلیمی اضافه کنیم. به عنوان مثال ، افزودن اطلاعات بیشتر به ما کمک می کند تا شرایط آب و هوایی گیاهان را تحمل کنیم. این امر هنگامی که صحبت از کمک به کشاورزی می شود بسیار مفید می شود.کاملترین کلیوگرام نامیده می شود نمودار والتر لیت. مشخصه آن این است که دما و بارندگی با یک خط نشان داده می شود. همچنین دارای نوار زیر ماه است که نشان دهنده تعداد دفعات سرما است.

اطلاعات اضافی که این نمودار دارد و دیگران ندارند:

nT = تعداد سال مشاهده دما.nP = تعداد سال مشاهده بارندگی.Ta = حداکثر دمای مطلق.T ‘= میانگین حداکثر دمای مطلق سالانه.Tc = میانگین حداکثر دمای روزانه گرم ترین ماه.T = میانگین حداکثر دماOsc = نوسان حرارتی. (Osc = Tc – tf)t = میانگین حداقل دما.tf = میانگین حداقل دمای روزانه سردترین ماه.t ‘= میانگین حداقل دمای سالانه.ta = حداقل درجه حرارت مطلق.tm = میانگین دما. (tm = T + t / 2 یا tm = T ‘+ t’ / 2)P = میانگین بارندگی سالانه.h = میانگین ساعات آفتاب سالانه.Hs = یخبندانهای امن.Hp = یخبندان احتمالی.d = روزهای بدون سرما.منطقه سیاه به معنای وجود آب اضافی است.منطقه خال خالی به معنی کمبود آب است.در نمودار Thornthwaite مشخصات آب و هوا به عنوان تابعی از تعادل بخار آب نشان داده شده است.

نظر در مورد نمودار آب و هوا

وقتی نمودار آب و هوایی یک منطقه را می بینیم ، اظهار نظر در مورد آن و تفسیر آن ساده است. اولین چیزی که باید بررسی کنیم ، منحنی بارش است. در اینجاست که ما میزان کل بارندگی و توزیع آن در طول سال و ماه را نشان می دهیم. علاوه بر این ، ما می توانیم دریابیم که حداکثر و حداقل سطح چه بوده است.اکنون ما به دنبال منحنی دما هستیم. این یکی است که به ما می گوید میانگین دما ، نوسانات حرارتی سالانه و توزیع در طول سال. ما می توانیم گرمترین و سردترین ماه ها را تجزیه و تحلیل کنیم و دما را با دمای سال های دیگر مقایسه کنیم. با مشاهده روند می توان از آب و هوای یک منطقه مطلع شد.

عاطفه عاشورزاده

عاطفه عاشورزاده از سال 1400 به سایت هواشناسی مشهد و استان پیوست او درباره خود می گوید: زاده مشهد هستم و فوق لیسانس اقلیم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، به آب و هوا علاقه ویژه ای دارم و یکی از اولویت هام فعالیت در زمینه هواشناسی و جغرافیا هست و بخاطر همین موضوع در مجموعه هواشناسی مشهد و استان مشغول فعالیت هستم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا