آموزشی

منظور از ایزوبار و ایزوترم در نقشه های هواشناسی چیست؟

واژه ایزوبار (هم فشار) از یک لغت یونانی به معنی هم وزن ریشه می گیرد. ایزوبار خطی است که روی نقشه آب و هوا ترسیم می شود و تمام نقاط دارای فشار جوی یکسان را به هم وصل می کند. ایزوبارها به خطوط یا منحنی های تراز در نقشه های معمولی شبیه هستند که نقاط دارای ارتفاع یکسان را به هم پیوند می دهند.هرچه ایزوبارها یا خطوط هم فشار به هم نزدیکتر باشند، شیب اختلاف فشار در یک فاصله معین، تندتر و زیادتراست. هوا از ناحیه فشار بالا (فرابار) به ناحیه فشار پایین (فروبار) حرکت می کند و هرچه شیب فشار بیشتر باشد، جریان هوا سریع تر است و باد شدیدتری به وجود می آید.

در نقشه های هواشناسی، خطوط ایزوبار یا هم فشار، نشان دهنده فشار جو هستند. چون هر یک از این سیستم های فشار، شرایط آب و هوایی متفاوتی را به وجود می آورند، از این نوع نقشه ها می توان برای پیش بینی وضع هوا استفاده کرد.ایزوترم (هم دما) خطی است که در نمودار آب و هوا ترسیم می شود و نقاطی از زمین را به هم پیوند می دهد که یا در یک زمان خاص، دمای مساوی دارند و یا میانگین دمای آنها در طول سال، برابر است.در خطوط ایزوترم، دما به گونه ای ثبت می شود که انگار در سطح دریا اندازه گیری شده است؛ اما می دانیم که تمام ایستگاه های هواشناسی نمی توانند در سطح دریا قرار گیرند و معمولاً ارتفاع های مختلفی دارند؛ به همین دلیل، برای جبران تاثیر فشار هوا که ناشی از ارتفاع ایستگاه از سطح دریا است، به ازای هر ۱۶۵ متر، ۱ درجه سانتیگراد به دما می افزایند.

خطوط ایزوترم یا هم دما، در نقشه های هواشناسی، از پیوستن نقاطی به وجود آمده اند که متوسط دمای آنها یکسان است.نکته: ایزو (ISO) در ابتدای هر واژه ای که قرار گیرد، معنی مساوی و یکسان را می دهد.

به عنوان مثال:

ایزوبار: خطی در نقشه هواشناسی است که نقاط دارای فشار جوی یکسان را به هم وصل می کند.

ایزومتریک: اشیایی هستند که ابعاد یا مقیاس های برابر دارند.

ایزوتونیک: مایعاتی هستند که فشار اسمزی یکسان دارند.

ایزوتوپ: اتم هایی هستند که عدد اتمی یکسان دارند، اما تعداد نوترون ها یا وزن اتمی آنها، تفاوت می کند.

عاطفه عاشورزاده

عاطفه عاشورزاده از سال 1400 به سایت هواشناسی مشهد و استان پیوست او درباره خود می گوید: زاده مشهد هستم و فوق لیسانس اقلیم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، به آب و هوا علاقه ویژه ای دارم و یکی از اولویت هام فعالیت در زمینه هواشناسی و جغرافیا هست و بخاطر همین موضوع در مجموعه هواشناسی مشهد و استان مشغول فعالیت هستم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا