همراهان گرامی : باتوجه به مخارج سنگین سایت و همچنین ارتقا ، بومی سازی در زمان قطع اینترنت بین الملل و پیشرفت سایت و تیم مستقل هواشناسی مشهد و استان که در  بسیاری از مواردبرای کلیه استانها و کشاورزان پیش بینی می کند خواهشمندیم در صورت تمایل از طریق فرم زیر هدیه ای  هرچند ناچیز کمک کنید.

تومان