تعرفه تبلیغاتی هواشناسی مشهد و استان

تعرفه تبلیغاتی سایت و کانال هواشناسی مشهد و استان

تخفیف ویژه حمایت از کسب و کارها ویژه روز مادر

پلن یک

$۳۵,۰۰۰تومان
$۳۵,۰۰۰تومان
 • ۲۰ دقیقه پست آخر
 • حداقل یک ماه ماندگاری
 • ساعت دلبخواهی شما

پلن دو(شبانه)

$۴۵,۰۰۰تومان
$۴۵,۰۰۰تومان
 • از ساعت ۲۳:۳۰ شب
 • پست آخر تا ۸ صبح
 • حداقل یک ماه ماندگاری
 • جهت رزرو هماهنگ کنید

پلن سه(شبانه)

$۵۵,۰۰۰تومان
$۵۵,۰۰۰تومان
 • از ساعت ۲۳:۰۰ شب
 • پست آخر تا ۹ صبح
 • حداقل یک ماه ماندگاری
 • جهت رزرو هماهنگ کنید

پلن چهارم (روزانه+ممبر)

$۷۰,۰۰۰تومان
$۷۰,۰۰۰تومان
 • ۲۰ دقیقه پست آخر
 • حداقل یک ماه ماندگاری
 • ۲ هزار ممبر ریزش بسیار کم / هر هزارتای اضافه ۲۰ تومان
 • ساعت دلبخواهی شما

پلن پنج (شبانه+ممبر)

$۸۰,۰۰۰تومان
$۸۰,۰۰۰تومان
 • از ساعت ۲۳:۳۰ شب
 • پست آخر تا ۸ صبح
 • ۲ هزار ممبر ریزش بسیار کم / هر هزارتای اضافه ۲۰ تومان
 • حداقل یک ماه ماندگاری