عملیات نجات محصولات کشاورزی در برابر سرما

زمان اجرا : هنگام خطر سرمازدگی روش اول آخرین اخبار هواشناسی در تلگرام weathermashhad_ir@ روش اجرا: ❶ مقدار مناسب کاه یا پرس تهیه کنید ❷ مقدار مناسب گازوییل و آب تهیه کنید ❸ کاه و یا پرس ها را در فواصل کوتاه در تمام باغ داخل گونی یا به صورت کپه ای پخش نمایید ❹ … ادامه خواندن عملیات نجات محصولات کشاورزی در برابر سرما