پیشبینی بلند مدت
موضوعات داغ

پیش بینی فصلی و بلندمدت آب و هوا در سال آبی ۹۸ (شماره ۳)

باتوجه به اینکه برای تهیه این پست ساعت ها وقت گذاشته ایم از انتشار بدون ذکر منبع و لینک خودداری کنید زیرا ما هیچ رضایتی نداریم

پاییزی زودرس برای ایران

با جابجایی شرق سوی سامانه جنب حاره ای مسیر سامانه های بارش زا طی ماه اکتبر بارشهای پاییزی زودهنگام را بر فلات ایران تحمیل خواهدکرد.

قرارگیری کشور ایران در بازوی مرطوب بندال قدرتمند اروپای غربی و حد مداری پشته با همبستگی فاز نزول Nao نفوذ بادهای باران آور غربی برروی مدیترانه تشدید زودهنگام سیکلون زایی مدیترانه مورد انتظار است طی ماه اکتبر بازبودن کانال باد های باران آور غربی برروی مدیترانه استارت چرخندهای زودهنگام را درپی دارد.
دینامیک شمالی دریای سرخ به کشیده شدن ادوکشن جنوبی به سمت نوارغربی ایران کمک کرده بنابراین سامانه های بارشزا تندری به سمت ایران ارسال خواهدکرد

شاخص زونال ویند مربوط به الگوی بادهای مداری با جابجا شدن پشته های دینامیکی جنب حاره تضعیف جریانات مداری برروی کشور طی ماه مهر دیده میشود که راه برای تراف های عمیق ناوه قطبی و آرایش توده های هوا وحدوث سیکلونی زودهنگام مدیترانه باز خواهدشد در ماه اکتبر فرارفت های ژرف و اشباع از بخار آب اقیانوسی رطوبت مناسب در دسترس سامانه های بارش زا قرار خواهدداد.

مهم : پیش بینی فصلی و بلند مدت شماره ۴ به پیوست همین پست با تغیرات گسترده صادر گردید،برای مطالعه روی همین متن کلیک کنید.

اکتبر،نوامبر و دسامبر مدل انسمبل اروپا خراسان رضوی بیشترین بارش در فصل پاییز طبق این مدل دریافت خواهد کرد که مدل معتبری نیز هست.

دسامبر ، ژانویه و فبریه مدل انسمبل اروپا و باز هم خراسان رضوی افزایش بارش دارد که بسیار امیدوار کننده می باشد.

سپتامبر،اکتبر و نوامبر انسمبل اروپا

مهم : پیش بینی فصلی و بلند مدت شماره ۴ به پیوست همین پست با تغیرات گسترده صادر گردید،برای مطالعه روی همین متن کلیک کنید.

نکته مهم : روند پیشرفت شاخصها برای فصل پاییز امسال تاحدودی مشابهتی با سال آبی و زراعی ۱۳۹۳دارد.
سال ۱۳۹۳ افزایش  ۱۵۰درصدی بارش در برخی استانهای شمالی رخ داد تمرکز فعالیت سامانه های بارش زای قدرتمند با محوریت جت استریمی بر روی نیمه شمالی ایران قرار داشت.
بارشهای زودهنگام پاییزی برای کشور طی مهرماه ۱۳۹۳ رخ داد سیکلونهای قدرتمندی نیمه غربی کشور را درهم کوبید پاییز ۱۳۹۳ فاصله بین حدوث سیکلونی از ۲ هفته هم فراتر رفت، بطوری که کشور دوره های بلاکینگ موقت تجربه نمود.

به احتمال زیاد رژیم بارشی امسال فرودهایی با پیوستگی عمیق وافزایشی منحنی خطوط ایزوباریک برروی نوار مرزی نیمه غربی ایجاد گردد.
بطوری که برخی فرودها از غرب به شرق با اختلال در ضرایب زوایای شکست مواجه شود ومقادیر بارشی از غرب به شرق حالتی مضاعف وکاهشی رخ دهد. از لحاظ الگوهای ترمودینامیکی بواسطه دماهای بالای نرمال و سطوح گرم لایه های تروپوسفر پاییزی پر رعدوبرق درپیش داریم .
امسال با فعالیت های بالای نرم چرخندهای مدیترانه ای شیب فشاری ماکزیمم بر منطقه پیش بینی میشود که پیامد آن شکل گیری هسته های وزش باد قوی و تندبادهای خطرناک خواهدبود.

پیش بینی فصلی هواشناسی روسیه برای بارش سه ماهه مهر و آبان و آذر:

اعتقاد به پاییزی نرمال برای ایران و بارش های بالای نرمال در جنوب غرب و شمال شرق کشور دارد.

هواشناسی روسیه برای پاییز امسال به ورود پی در پی امواج سودانی نوع A معتقد است و بارش باند معروف خوزستان-خراسان را در طول فصل پاییز امسال مطلوب قلمداد می کند.
پ ن : هواشناسی روسیه اعتبار کمتری نسبت به مدلهای اروپا و امریکا دارد.

پیش بینی دمای سه ماهه مهر و آبان و آذر از منظر هواشناسی روسیه:

اعتقاد به پاییزی نرمال از نظر دما برای کشورمان

با توجه به اینکه دمای هوای مهرماه امسال گرمتر از نرمال پیش بینی شده،پس یکی از ماه های آبان و آذر بایستی سردتر از نرمال شود تا دمای فصل پاییز به حالت نرمال برسد و ما اعتقاد بر سرد بودن اواخر آبان و بخصوص آذرماه داریم

پیش احتمال؛
هشدار سرمازدگی های گسترده پاییزی

امسال( ۱۳۹۸) احتمالا پاییز زودرس و بسیار سردی در انتظار کشورماست.

سردچالها و ترافهای تاوه قطبی در برخی برهه های پاییز خصوصا در نیمه دوم فصل پاییز نیمه شمالی کشورمان را جولانگاه خود خواهند نمود .

زنبورداران و باغداران عزیز و صاحبان مشاغل حساس دمایی ، حتما به گزارشها و تحلیلهای مربوطه در آینده توجه بیشتری فرمایند.

مهم : پیش بینی فصلی و بلند مدت شماره ۴ به پیوست همین پست با تغیرات گسترده صادر گردید،برای مطالعه روی همین متن کلیک کنید.

پیش بینی جدید توکیو – آنومالی بارش فصل پاییز، ژاپن هم بارش شمال شرق ایران را فرانرمال پیش بینی کرده است.

دما نیز به پیش بینی توکیو در خراسان رضوی و ایران گرمتر از نرمال پیش بینی شده است.

اما پیش بینی اکیو ویدر که مهم ترین و دقیق ترین پیش بینی بلند مدت را دارد : این سایت برای ایران بارش از نیمه دوم پاییز را در نیمه شمالی ایران فرانرمال پیش بینی کرده.

تحلیل پیش بینی فصلی اکیوودر برای پاییز : چکیده اکیوودر برای پاییز ایران به صورت زیر است:
فصل پاییز برای ایران از نظربارش مطابق سنوات گذشته و نرمال خواهد بود که اوج بارش ها از دهه دوم آبان شروع خواهد شد و جنوب کشور از اوایل آذر استارت بارش هایش زده خواهد شد.
سرمای غالب سه ماه آینده از سمت اوراسیا و شمال غرب به کشور رخنه خواهد کرد و در زمستان هوای سرد غالب از شمال شرق به کشورنفوذ خواهد کرد.
پرفشار جنب حاره تا اوایل آذر بر نیمه جنوبی مسلط خواهد بود و سیستم های بارشی از جنوب غرب به سمت شمال شرق را در سیطره خود خواهند گرفت.

در مجموع پاییزی نرمال با بارش های مطلوب از اواسط آبان میهمان کشورمان خواهد بود و دمای هوای سه ماه آینده هم نرمال به تدریج سردتر از نرمال خواهد شد.

اما مدل سی اف سی هم در آخرین برونداد خود بارش ایران و خراسان رضوی را فرانرمال و مطلوب پیش بینی کرده است.

مهرماه جدید

آبان ماه جدید

از نظر دما سی اف سی دما را در نیمه شرقی برای پاییز گرمتر از نرمال پیش بینی کرده است.

پیش بینی دمایی اروپا برای پاییز که دوماه مهر و آبان دما فرانرمال و آذر شدید زیر نرمال می باشد.

آنومالی دما اکتبر ecmwfمهر

آنومالی دما اکتبر ecmwf مهر

آنومالی دما نوامبر ecmwf آبان

آنومالی دما دسامبر ecmwf آذر

پیش بینی جدید هواشناسی اروپا – آنومالی بارش مهر

پیش بینی جدید هواشناسی اروپا – آنومالی بارش آبان

پیش بینی جدید هواشناسی اروپا – آنومالی بارش آذر

از نظر بارش پاییز بر اساس مدل اروپا در ایران فرانرمال خواهد بود، تمام این پیش بینی های ارائه شده بلند مدت می باشد و قابل تغییر است، اما در کل میتوان گفت پاییز امسال از نظر بارش از آبان به بعد فرانرمال و  از نظر دما زیر نرمال خواهد بود.

و خداست که در آخر تصمیم گیر نهایی می باشد.

مهم : پیش بینی فصلی و بلند مدت شماره ۴ به پیوست همین پست با تغیرات گسترده صادر گردید،برای مطالعه روی همین متن کلیک کنید.


تهیه و تحلیل توسط آقا هاشم از ادمین های محترم تیم هواشناسی مشهد و استان


باتوجه به اینکه برای تهیه این پست ساعت ها وقت گذاشته ایم از انتشار بدون ذکر منبع و لینک خودداری کنید زیرا ما هیچ رضایتی نداریم


لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق فرم پایین همین پست در قسمت دیدگاه ها (پاسخی بگذارید) بیان کنید.همچنین خوشحال میشیم عضو گروه تلگرامی هواشناسی ما بشید و در مباحث مرتبط شرکت کنید،لینک گروه در کانال قرار گرفته است.

برچسب ها

admin

حوزه تخصص طراحی وب،موبایل | باتوجه به علاقه فردی سایت هواشناسی مشهد و استان ایجاد شد تا پیوندی بین دنیای وب ، دیجیتال و هواشناسی اتفاق بیوفتد.

نوشته های مشابه

۹ دیدگاه

 1. سلام
  ممنون از اطلاعات کاملتون
  من قبلا توی تلگرام عضو کانالتون بودم
  ولی الان تلگرام ندارم
  توی شبکه های مجازی ایرانی مثل ایتا و گپ هم کانال بگذارین
  با تشکر

  1. سلام و درود
   ممنون از همراهی شما
   در حال حاظر تنها شبکه اجتماعی ما تلگرام می باشد و بدلیل کمبود وقت زمان پست گذاشتن برای سایر شبکه های اجتماعی وجود ندارد.
   درصورتی که برای اتصال به تلگرام مشکل دارید می توانید پیغام بگذارید تا راهنماییتون کنم.

   1. با دورود استاد ارجمند.با توجه به اینکه به اینکه اب و هوا در سواحل کاسپین بسیار متغییر میباشد بر عکس سایر مناطق کشور،لطفا بخشی از سایت و اخبار را به این مناطق اختصاص دهید.سپاسگزارم استاد گرامی.

    1. سلام و عرض ادب
     همواره سعی کرده ایم پیشبینی های بلندمدت و فصلی سایت مرتبط با کل ایران باشد،شما میتوانید در گروه تلگرامی ما به آدرس https://t.me/groupweather عضو شوید و بصورت لحظه ای آب و هوای منطقه خود را رصد کنید و در گفتگوهای مرتبط شرکت کنید.
     با سپاس از شما

 2. سلام و خداقوت خدمت شما
  یک پیشنهاد دارم
  میگم با یکی از دوستانم مشورت کردم گفت اگه شما راضی باشین ما
  یک کانال در شبکه های ایرانی بزنیم و مطالب شما رو ما اونجا قرار بدهیم
  اگه صلاح دانستید ما درخدمتیم

 3. ممنون خوب بود
  اگه بشه برای ما که یه جورایی شغلمون درارتباط بااوضاع جوی
  هشدارپیش ازموعدبزاریدچه خوب میشد
  مجموعه گردشگری تیلاژسبزوار

  1. درود،بیشتر مواقع سعی شده در زمینه اخطار و هشدارها اول باشیم.
   همچنین میتوانید ما را در کانال و گروه تلگرامی دنبال کنید
   سپاس از شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن